WORD Szczecin: Testy na prawo jazdy

Testy na prawo jazdy to pierwszy etap egzaminu państwowego na prawo jazdy. Co musisz wiedzieć?

Na rozwiązanie testu egzaminacyjnego masz 25 minut. Jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy wówczas czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii.

Egzamin z teorii – ile pytań?

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej

 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Jakie pytania w testach na prawo jazdy?

Testy na prawo jazdy składają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE

 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych

 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania

 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)

 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)

 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C

 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami

 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)

 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)

 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Testy na prawo jazdy – oficjalna baza egzaminacyjna

Image: