WORD Szczecin: Rezygnacja z egzaminu

Z egzaminu na prawo jazdy możesz zrezygnować beż żadnych konsekwencji. Musisz jednak spełnić dwa warunki. Jak zrezygnować z terminu egzaminu?

Rezygnacja z egzaminu możliwa jest zarówno w odniesieniu do części teoretycznej jak i praktycznej. Jak zrezygnować z terminu egzaminu?

  1. Z egzaminu możesz zrezygnować nie później niż na dwa dni przed planowanym jego terminem .
  2. Rezygnacja możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej.
  3. Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć e-mailem na adres: planowanie@word.szczecin.pl. Odpowiedź e-mail będzie potwierdzeniem dokonanej rezygnacji.
  4. We wniosku o rezygnację podaj: imię i nazwisko, PESEL oraz zaplanowany termin egzaminu
  5. Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu, rozpatrywany jest wyłącznie w godzinach urzędowania WORD Szczecin
  6. Nie możesz złożyć rezygnacji za pośrednictwem telefonu.

W wyjątkowych okolicznościach dyrektor WORD Szczecin może podjąć decyzję o skróceniu terminu egzaminu.

Jeśli Twoja rezygnacja wpłynie w odpowiednim terminie, WORD zwróci nadpłaconą i kwotę lub zaksięguje ją na poczet kolejnego egzaminu.

Sprawdź za darmo czy zdasz. Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD Szczecin.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stasowanych w tych sprawach. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232).

Image: