Trudne pytania z testów na prawo jazdy? Czytaj uważnie każde z pytań

W oficjalnej bazie pytań stosowanych w testach na prawo jazdy jest kilka odrobinę -delikatnie-podchwytliwych, chociaż wcale trudne nie są. Wystarczy dokładnie doczytać pytanie i nie sugerować się... obrazkiem.

Testy na prawo jazdy - uważaj na te pytania

Zdamyto.com zwraca Wam uwagę na niektóre pytania z testów na prawo jazdy, gdzie dla zilustrowania różnych pytań użyto tej samej ilustracji. Ci z Was uczący się testów na prawo jazdy na pamięć, lub wzrokowcy - moga mieć więc problem. 

Jakie pytania w testach na prawo jazdy?

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Każde pytanie z egzaminu na prawo jazdy z uzasadnieniem odpowiedzi

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Testy na prawo jazdy składają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE
 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Jak uczyć się testów na prawo jazdy?

 1. Przede wszystkim nie przerabiaj samych testów. Aby poznać całą bazę musisz przerobić ją trybem nauki działami. Testy na prawo jazdy zdamyto.com zawierają kompletną bazę egzaminacyją.
 2. Przygotuj się teoreycznie. Książka czy e-kurs zdecydowanie pomogą Ci w zdaniu egzaminu.
 3. Czytaj pytania uważnie. Często jedno słowo zmienia sens pytania.
 4. Czytaj uzasadnienia do odpowiedzi. Na Zdamyto masz wyjaśnione każde z pytań.

Powodzenia na egzaminach teoretycznych :)

 

Image: