Czy testy na prawo jazdy trzeba w 2018 roku zdawać ponownie?

Nie do każdego uśmiechnęło się w starym roku szczęście i zdany egzamin teoretyczny przeszedł na 2018 rok. Czy przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego trzeba będzie ponownie zdawać testy na prawo jazdy?

Jak długo ważny jest egzamin z teorii?

Jeśli egzamin teoretyczny został zaliczony w  2017 roku roku to nadal jest ważny. Raz zaliczone testy na prawo jazdy ważne są bowiem bezterminowo, i nie ma obowiązku powtarzania tej części egzaminu. Wprawdzie kiedyś istniał 6-miesięczny termin ważności teorii, ale przepis ten dawno już zniesiono.

Aktualne testy na prawo jazdy

W 2017 zmieniła się pula pytań egzaminacyjnych. Całkiem możliwe zatem, że testy na prawo jazdy otrzymane od nauki jazdy przed rozpoczęciem kursu są nieaktualne.W ubiegłym roku bazę egzaminacyjną powiększono o przeszło 400 nowych pytań, inne - wadliwe, niejasne - zostały z testów usunięte.

Pełną i aktualną bazę pytań egzaminacyjnych znajdziesz na stronie zdamyto.com. System umożliwia dostęp do testów na prawo jazdy z poziomu komputera, tabletu i telefonu.

Image: