Przedawnienie kursu nauki jazdy

Część z Was kurs nauki jazdy musi powtórzyć. Jak długo ważny jest kurs nauki jazdy? To zależy od tego kiedy został ukończony.

Zanim przystąpisz do egzaminu na prawo jazdy musisz mieć:

  • Aktualne testy na prawo jazdy. Baza pytań egzaminacyjnych zmieniła się na przestrzeni lat. Nie chodzi tu już nawet o zupełną zmianę testów na prawo jazdy, która miała miejsce kilka lat temu, ale i o aktualizację tej  "dzisiejszej"-jeśli teorii uczyłeś/aś się już na nowych testych na prawo jazdy. Aktualną bazę egzaminacyjną znajdziesz na zdamyto.com.
  • Numer PKK, potwierdzający założenie profilu kandydata na kierowcę, niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy. Numer PKK wyrobisz we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji.
  • Aktualne badania lekarskie. Całkiem możliwe, że lekarz-orzecznik wystawił Ci terminowe zaświadczenie lekarskie, wygasające np. po 5 latach. Jeśli tak się stało – badanie lekarskie trzeba będzie powtórzyć. Badanie lekarskie może wykonać lekarz posiadający odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania badań kandydatów na kierowców.
  • Aktualne zdjęcie do prawa jazdy. Być może przez lata twój wizerunek nie uległ radykalnym zmianom, jednak dzisiejsze wymagania dla fotografii są już inne niż te sprzed laty. Fotografię wykonasz w dowolnym zakładzie fotograficznym. Wystarczy jeśli powiesz do czego potrzebujesz zdjęcie.

Kiedy kurs nauki jazdy przedawnia się?

Jeśli kurs nauki jazdy ukończyłeś po 1 lipca 1998 to jest on ważny bezterminowo. Nie jest ważne, czy do egzaminu przystępowałeś, czy też nie. Liczy się data ukończenia kursu nauki jazdy.

Wszystkie kursy nauki jazdy ukończone przed tym terminem utraciły swoją ważność i całą drogę do uzyskania uprawnień do kierowania przejść musisz ponownie.

 

Image: