Egzamin na prawo jazdy a brak okularów

Egzaminator nie dopuści cię do egzaminu jeśli stwierdzi brak okularów -jeśli lekarz odpowiednim kodem stwierdził w orzeczeniu konieczność ich użycia. 

Kody w prawie jazdy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:
01- wymagana korekta lub ochrona wzroku:
01.01 – okulary,
01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
01.03 – okulary ochronne,
01.04 – szkła przyciemnione,
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe;
02 – wymagana korekta słuchu:
02.01 – aparat słuchowy jednouszny,
02.02 – aparat słuchowy obuuszny;
03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
05 – wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów, ograniczenia jazdy wynikające ze stanu zdrowia kierowcy):
05.01 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),
05.02 – jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta),
05.03 – jazda bez pasażerów,
05.04 – jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h,
05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,
05.06 – bez prawa ciągnięcia przyczepy,
05.07 – bez prawa jazdy po autostradach,
05.08 – zakaz spożywania alkoholu;
10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
10.01 – ręczna zmiana biegów,
10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),
10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie,
10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
10.05 – bez przekładni dodatkowej;
15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
15.01 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
15.03 – sprzęgło automatyczne,
15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,
20.02 – powiększony pedał hamulca,
20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
20.05 – wychylny pedał hamulca,
20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
20.07 – maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,
20.08 – maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,
20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,
20.10 – elektrycznie sterowany hamulec postojowy,
20.11 – nożny hamulec postojowy,
20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
25.02 – pedał przyspieszenia pod całą stopę,
25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
25.07 – pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,
25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
30 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
30.01 – pedały równoległe,
30.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
30.03 – przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,
30.04 – pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,
30.05 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
30.06 – wypiętrzona podłoga,
30.07 – przegroda z boku pedału hamulca,
30.08 – przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca,
30.09 – przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,
30.10 – podparcie pięty lub nogi,
30.11 – elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;
35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
35.01 – urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,
35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,
35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,
35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;
40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
40.02 – układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,
40.03 – układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),
40.04 – wydłużona kolumna kierownicy,
40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
40.06 – wychylne koło kierownicy,
40.07 – pionowe koło kierownicy,
40.08 – poziome koło kierownicy,
40.09 – kierowanie nożne,
40.10 – alternatywny system kierownicy (drążek),
40.11 – gałka na kierownicy,
40.12 – szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,
40.13 – ze stawem szynowym;
42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek):
42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,
42.02 – zewnętrzne lusterko na wysięgniku,
42.03 – dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,
42.04 – panoramiczne wewnętrzne lusterko,
42.05 – lusterko do obserwacji martwych pól,
42.06 – elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);
43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
43.01 – fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
43.05 – wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,
43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;
44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
44.05 – ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,
44.06 – zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,
44.07 – zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),
44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;
45 – wyłącznie motocykle z koszem;
50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
51 – dla określonego pojazdu lub tablicy rejestracyjnej (numer rejestracyjny pojazdu, VRN);
70 – wymiana prawa jazdy numer … wydanego przez …. (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 70.0123456789.NL);
71 – wtórnik prawa jazdy numer ….. (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 71.987654321.HR);
72 – wyłącznie dla pojazdów kategorii A z maksymalną pojemnością skokową cylindra 125 cm3 oraz maksymalną mocą 11 Kw (A1);
73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów trójkołowych lub czterokołowych (B1);
74 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1);
75 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy (D1);
76 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1), połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego (C1+E);
77 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi bez siedzenia kierowcy (D1) połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile (a) dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz (b) przyczepa nie jest wykorzystywana do przewozu pasażerów (D1+E);
78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);
79 – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą, np.: 79(…);
95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
96 – potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów;
101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia. W przypadku gdy ograniczenie dotyczy wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.
 

Image: