ABC testów. Czy wszystko wiesz? TAK czy NIE?

Ile liczy aktualna baza pytań egzaminacyjnych? Czy testy można pobrać za darmo? Ile jest pytań w teście na prawo jazdy i ile błędów można popełnić? 

Czy testy na prawo jazdy są trudne?

Owszem, ale jedynie dla osób, które postanowiły nie przygotowywać się do egzaminu teoretycznego. Egzamin z testów na prawo jazdy jest tak naprawdę najłatwiejszą częścią egzaminu na prawo jazdy. To egzamin przed którym znasz wszystkie pytania i prawidłowe odpowiedzi na nie (oczywiście jeśli dysponujesz własciwą, aktualną bazą pytań egzaminacyjnych....

Testy na prawo jazdy takie jak w na egzaminie. Pełna i aktualna baza pytań egzaminacyjnych.

Oczywiście sam dostęp do odpowiedniej bazy nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Trzeba oczywiście zapoznać się z jej zawartością, a częstym błędem osób przygotowujących się do egzaminu teoretycznego jest nauka testów trybem egzaminu zamiast trybem nauki działami. Tylko ten drugi sposób gwarantuje poznanie wszystkich pytań stosowanych w testach na prawo jazdy.

Testy na prawo jazdy: jawna baza pytań

Obowiązująca dziś baza pytań egzaminacyjnych jest jawna, a to znaczy, że każdy ma do niej dostęp, i każdy może ją pobrać ze strony ministerstwa infrastruktury. Niestety opublikowane pytania wprawdzie są stosowane w testach na prawo jazdy ale... Ministerstwo postanowiło opublikować wszystkie pytania-bez podzialu na kategorie.

Tak. Resort publikuje pytania. Odpowiedzi już nie ;)

Ile pytań w testach na prawo jazdy?

Aktualnie obowiązująca baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy liczy 3110 pytań. To ilość odnosząca się do wszystkich kategorii uprawnień (łącznie z tramwajowymi).

Test egzaminacyjny to 32 pytania, z czego:

 • 20 pytań odnosi się do wiedzy ogólnej. Te pytania są wspólne dla wszystkich kategorii
 • 12 pytań specjalistycznych - właściwe dla poszczególnych kategorii uprawnień

Ile czasu na egzaminie?

Na rozwiązanie testu egzamiacyjnego na prawo jazdy masz 25 minut. Jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Odpowiedzi w testach na prawo jazdy

Punktacja za odpowiedź jest różna. W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Rozwiązując test na prawo jazdy musisz pamiętać, że

 • Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna w każdym pytaniu.
 • Nie możesz cofnąć się do wcześniejszych pytań.
 • Projekcja filmu dla każdego z pytań odbywa się tylko raz.
 • Film kończy się stop klatką która jest wyświetlana przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.
 • Brak odpowiedzi na pytanie skutkuje przyznaniem 0 pkt

Jakie pytania w testach na prawo jazdy?

Jak zostało wcześniej wspomniane, testy na prawo jazdy składają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej własciwej dla każdej z kategorii uprawnień.

Część podstawowa testów na prawo jazdy liczy 20 pytań:

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE
 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo, a to oznacza, że raz zdaych testów nie musisz powtarzać.

Image: