Aktualności z WORD Szczecin

Pytania prawo jazdy kat b

Ile jest pytań na prawo jazdy kat b 2016? Czy na to pytanie można jednoznacznie odpowiedzieć na podstawie informacji oficjalnie udostępnianych przez ministerstwo. 

Zgodnie aktualną obowiązującą treścią ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.